« پیامبر اکرم می فرمود: به راستی که خداوندتبارک و تعالی ، هرعالم به دنیایی را که جاهل به آخرت است،دشمن می دارد ****************«گر طالب لقای امامی به علم کوش ------- اهل نظر معامله با آشنا کنند.
* مجتمع آموزش عالی بم  مجتمع آموزش عالی بم
زمان ثبت : پنج‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1386 در ساعت 12:10 ق.ظ
نویسنده : مهدی اثنی عشری
عنوان : اعضای انجمن ریاضی دانشکده بم

1. خانم طیبه اسماعیل بیگی
2. آقای علی نوبخت
3. آقای رسول حسن حسینی
4. آقای یعقوب پیشدست
5. آقای شهاب الدین اعتمادی
6. آقای رضا عبدلی« پیامبر اکرم می فرمود: به راستی که خداوندتبارک و تعالی ، هرعالم به دنیایی را که جاهل به آخرت است،دشمن می دارد ****************«گر طالب لقای امامی به علم کوش ------- اهل نظر معامله با آشنا کنند.
* مهدی اثنی عشری

وبلاگی دیگر
«پیامبر اکرم می فرمود: به راستی که خداوندتبارک و تعالی ، هرعالم به دنیایی را که جاهل به آخرت است،دشمن می دارد «گر طالب لقای امامی به علم کوش اهل نظر معامله با آشنا کنند.
* مجتمع آموزش عالی بم

anjomaneriyaziyat

 

 

 

 

 

 

 

explorer blog